Hướng dẫn đăng ký tài khoản và thanh toán


Bạn có thể sử dụng tài khoản Paypal hay thẻ Master/ VISA đăng ký học ngay. Tuy nhiên nếu bạn chuyển khoản thì học phí sẽ giảm đi 15%.

Bước 1. ĐĂNG KÝ tài khoản trên website.

Bước 2. Chọn khóa học mà mình yêu thích và tính ra tổng số tiền cần thanh toán. Ví dụ: 200K * 85% = 170K

Bước 3. Thông tin để thanh toán

  • Khi thanh toán vui lòng nhập thông tin ghi chú như sau: MÃ SỐ KHÓA HỌC - Phần đầu của địa chỉ email trước dấu @. Ví dụ: Học khóa "Khởi động nhanh với AMD, RVO và DME" có mã số là S1 và địa chỉ email của bạn là [email protected] thì nhập thông tin là: S1-vuquoclong
  • Tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt vào khóa học trong vòng 12 giờ

Trân trọng cảm ơn và chúc các bạn học thành công!